Kwidzyn download center

MM Kwidzyn sp. z o.o. to jeden z wiodących producentów papieru, tektury i celulozy w Europie. Od sierpnia 2021 roku jest częścią austriackiej Grupy MM, specjalizującej się w branży opakowań z tektury i papieru.

Na tej stronie możesz pobrać niezbędne dokumenty z perspektywy partnera biznesowego MM Kwidzyn.

MM Kwidzyn sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr KRS 0000292525, NIP 581-00-04-587, REGON 002813078, BDO 000017766, posiadająca status dużego przedsiębiorcy

kapitał zakładowy 90.000.000 zł

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
MM Kwidzyn sp. z o.o. Christian Wodnek 
e-mail: privacy@mm.group;
tel.: +43 664 834 01 76